CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vi ska segla i metan på Titan

Maria Sundin ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik)
Forskning & Framsteg Vol. 2016 (2016), 7, p. 42-47.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-27. Senast ändrad 2016-07-06.
CPL Pubid: 238326

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för fysik (Chalmers)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik (2015-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Astronomi, astrofysik och kosmologi
Rymd- och flygteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur