CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluidised bed combustion---a comparison between biomass and coal

Joachim Vijil (Institutionen för energiomvandling) ; Lars-Erik Åmand (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Evert Ljungström (Institutionen för oorganisk kemi)
Bioenergy 84, Bioenergy utilization Vol. 4 (1984), p. 113-118.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Fluidized bed combustion; biomass; coal; boilerDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-27. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 238317

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)
Institutionen för oorganisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)