CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Entrepreneurial patent management in pharmaceutical startups

Marcus J Holgersson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Tai Phan ; Thomas Hedner
Drug Discovery Today (1359-6446). Vol. 21 (2016), 7, p. 1042-1045.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Startups fill an increasingly important role as innovators in the pharmaceutical industry, and patenting is typically central to their success. This article aims to explore patent management in pharmaceutical startups. The results show that startups need to deal with several challenges related to patenting and an ‘entrepreneurial’ approach to patent management is called for. Resource constraints, venture capital provision, exits and other conditions and events must be readily considered in the patent management process to build a successful pharmaceutical venture, something that could benefit the pharmaceutical industry as a whole.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-27. Senast ändrad 2016-08-12.
CPL Pubid: 238300

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)
Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk prövning och entreprenörskap (GU)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Medicinteknik
Klinisk medicin
Ekonomi och näringsliv
Företagsekonomi
Juridik
Immaterialrätt

Chalmers infrastruktur