CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Populating and popularizing flow studies. What I Learned from the Social Sciences and Humanities.

Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Gordon Research Conference - Industrial Ecology: Opportunities for the Critical Decade – Decoupling Well-Being from Environmental Pressures and Impacts (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-06-26.
CPL Pubid: 238272

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöledning
Hållbar utveckling
Ekonomi och näringsliv
Tvärvetenskapliga studier
Vetenskapsteori
Bildkonst
Annan humaniora

Chalmers infrastruktur