CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Emissions from a 165 MWth circulating fluidised bed boiler

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Maria Karlsson (Institutionen för energiomvandling) ; Margareta Mjörnell ; Ulf Hagman
Journal of the Institute of Energy (0144-2600). Vol. 65 (1992), 464, p. 122-130.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Fluidized bed combustion; Circulating fluidized bed boiler; Emission; NO; SO2


Tidskriften upphörde 2004 och ersattes med Journal of the Energy Institute. E-kopior saknas.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-24. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 238257

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)