CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reduction of N2O by gas injection in CFB boilers

Lennart Gustavsson (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Journal of the Institute of Energy (0144-2600). Vol. 64 (1991), 460, p. 176-182.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Fluidized bed combustion; Boiler; Emission; N2O


Tidskriften upphörde 2004 och ersattes av Journal of the Energy Institute. E-kopior saknas.



Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-24. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 238255

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)