CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural Mechanics at Chalmers, 1954 - 2002

Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-05. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23825

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 02:8