CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conjugated heat transfer simulation of a heated cylinder and an electronic device with the hybrid immersed boundary method

Frida Svelander (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Andreas Mark ; Tomas Johnson ; Fredrik Edelvik
ECMI 2016 Book of Abstracts, Edited by: Peregrina Quintela, Patricia Barral, Dolores Gómez, Francisco-José Pena, Jerónimo Rodriguez, Pilar Salgado, Miguel E. Vasquez-Méndez. Presented at 19th European Conference on Mathematics for Industry, Santiago de Compostela (Spain), June, 13-17, 2016 p. 485. (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-23. Senast ändrad 2016-07-06.
CPL Pubid: 238221

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Numerisk analys
Beräkningsfysik

Chalmers infrastruktur