CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Highly Efficient Interfaces in Nanocomposites Based on Polyethylene and ZnO Nano/Hierarchical Particles: A Novel Approach toward Ultralow Electrical Conductivity Insulations

A. M. Pourrahimi ; Anh Hoang (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; D. Liu ; L. K. H. Pallon ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; R. T. Olsson ; U. W. Gedde ; M. S. Hedenqvist
Advanced Materials (0935-9648). Vol. 28 (2016), 39, p. 8651–8657.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Polyethylene nanocomposites based on functionalized ZnO nano/hierarchical particles with highly effective interfacial surface area are presented, for the next generation of ultralow transmission-loss high-voltage DC insulating materials.Denna post skapades 2016-06-23. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 238211

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur