CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MSC/NASTRAN för Windows och ANSYS. Två PC-program för FEM-beräkningar

Louis Georgy (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. - 103 pp. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-05.
CPL Pubid: 23815

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 95:4