CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ApoA-II HDL Catabolism and Its Relationships With the Kinetics of ApoA-I HDL and of VLDL1, in Abdominal Obesity.

Bruno Vergès ; Martin Adiels (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin ; Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Jan Borén ; Peter Hugh Barrett ; Gerald F Watts ; Dick Chan ; Laurence Duvillard ; Sanni Söderlund ; Niina Matikainen ; Juhani Kahri ; Nina Lundbom ; Jesper Lundbom ; Antti Hakkarainen ; Serge Aho ; Isabelle Simoneau-Robin ; Marja-Riitta Taskinen
The Journal of clinical endocrinology and metabolism (1945-7197). Vol. 101 (2016), 4, p. 1398-406.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We study the associations between apoA-II fractional catabolic rate (FCR) and the kinetics of VLDL subspecies and apoA-I and show that, in abdominally obese individuals, apoA-II FCR is positively and independently associated with both apoA-I FCR and VLDL1-TG indirect FCR.Denna post skapades 2016-06-22. Senast ändrad 2016-06-22.
CPL Pubid: 238097

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Medicinska grundvetenskaper
Endokrinologi och diabetes

Chalmers infrastruktur