CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High temperature performance for high voltage underground cables in cable sand Laboratory experiment

Peter Lidén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Andreas Lilliestierna (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Jan Sundberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
: Chalmers University of Technology, 2016.
[Rapport]


Denna post skapades 2016-06-22. Senast ändrad 2016-06-22.
CPL Pubid: 238094

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology 2016:7