CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Control of thermal processes in a fluidized bed combustor

V.A. Munts ; N.F. Filipovskij ; A.P. Baskakov ; E. Ju. Pavliok ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Proc of the 14th International Conference on Fluidized-Bed Combustion Vol. 2 (1997), p. 857-862.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Fluidized bed; Combustion; Boiler; Control


Editor: FDS Preto, ASME New YorkDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-22. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 238093

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)