CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact of heat and mass transfer on combustion of a fuel particle in CFB boilers

Gennadij Palchonok (Institutionen för energiomvandling) ; Claes Breitholtz (Institutionen för energiomvandling) ; Henrik Thunman (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Proc of the 14th International Conference on Fluidized-Bed Combustion Vol. 2 (1997), p. 871-878.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Fluidized bed; Combustion; Boiler; heat and mass transfer


Editor: FDS Prieto ASME, New YorkDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-22. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 238092

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)