CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vertical distribution of solids in a CFB furnace

Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Proc of the 13th International Conference on Fluidized-Bed Combustion Vol. 1 (1995), p. 671-679.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Fluidized bed; Combustion; Boiler; Fluid dynamics


Editor: K.J. Heinschel, ASME, New York Library of Congress Catalog Number: 87-70969Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-22. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 238090

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)