CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of thermal transfer processes and back-fill material around buried high voltage power cables

Jan Sundberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016.
[Rapport]


Denna post skapades 2016-06-22. Senast ändrad 2016-06-22.
CPL Pubid: 238089