CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluid-dynamics of the bottom bed of circulating fluidized bed boilers

Anders Svensson (Institutionen för energiomvandling) ; Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Proc of the 12th International Conference on Fluidized-Bed Combustion Vol. 2 (1993), p. 887-897.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Fluidized bed; Combustion; Boiler; Fluid dynamics


Editor: Lynn N. Rubow ASME, New York Library of Congress Catalog Number: 87-70969Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-22. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 238088

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)