CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Boundary layers---first measurements in the 12 MW CFB research plant at Chalmers University

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Mohammad Reza Golriz (Institutionen för energiomvandling) ; Wennan Zhang (Institutionen för energiomvandling) ; Bengt-Åke Andersson (Institutionen för energiomvandling) ; Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling)
Proc of the 11th International Conference on Fluidized-Bed Combustion Vol. 2 (1991), p. 771-776.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Fluidized bed; Combustion; Boiler; Fluid dynamics


Editor E.J. Anthony ASME, New York Library of Congress Catalog Number 87-70969Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-22. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 238085

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)