CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Life Cycle Assessment of the District Heat Distribution System, Part 3: Use phase and overall discussion

Morgan Fröling (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Camilla Persson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik)
International Journal of Life Cycle Assessment Vol. 11 (2006), 6, p. 437-446.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-04. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 23808

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik
Annan kemiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur