CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The thermal behaviour of slumped zones in fluidized-bed combustors

Sven Andersson (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Proc of the 8th International Conference on Fluidized-Bed Combustion Vol. 1 (1985), p. 167-176.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Fluidized bed; Combustion; Boiler


Published by US Department of Energy DOE/METC-85/6021, Vol 1 (DE85013688)Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-22. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 238079

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)