CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Material loss from the heat exchange surface of a fluidized bed combustor

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Erik Högberg (Institutionen för energiteknik)
The First International Fluidized Bed Combustion and Applied Technology Symposium (1983)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Fluidized bed; Combustion; Boiler; Erosion


Venue: Xiangshan Hotel, Beijing, PRC. Sponsored by: Tsinghua University, Beijing, China McGraw-Hill Publications Co Inc.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-22. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 238077

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)
Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)