CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Emissions from a 16 MWth FBC boiler

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Björn Jansson (Institutionen för energiomvandling) ; Oliver Lindqvist (Institutionen för oorganisk kemi) ; Britt-Marie Nielsen
The 7th International Conference on Fluidized Bed Combustion Vol. 1 (1982), p. 514-524.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Fluidized bed; Combustion; Boiler; Emissions; Ashes


Published by DOE/METC/83-48 Available from NTIS US Dept Commerce 5285 Port Royal Road Springfield Va. 22191Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-22. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 238076

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)
Institutionen för oorganisk kemi (1900-2003)
Institutionen för oorganisk kemi (GU) (1900-2000)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)