CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The fluidised bed boiler at Chalmers university

Gustav Svensson ; Bo Leckner (Institutionen för energiteknik ; Institutionen för energiomvandling)
The 7th International Conference on Fluidized Bed Combustion Vol. 2 (1982), p. 625-636.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Fluidized bed; Combustion; Boiler


Published by DOE/METC/83-48 Available from NTIS US Dept Commerce 5285 Port Royal Road Springfield Va. 22191Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-22. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 238075

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)
Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)