CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Life Cycle Assessment of the District Heat Distribution System, Part 1: Pipe Production

Morgan Fröling (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Camilla Holmgren (Institutionen för byggnadsfysik) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik)
International Journal of Life Cycle Assessment Vol. 9 (2004), 2, p. 130-136.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-04. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 23807

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik (2002-2004)
Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik
Annan kemiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur