CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Incentive contracts in construction: practitioner attitudes and experiences

Ulrika Badenfelt (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Proceedings of IRNOP VII Project Research Conference, Xi'an, China, October 11-13, 2006 p. 133-140. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: contracts, incentives, constructionDenna post skapades 2006-12-04. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 23802

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur