CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Technical and Human Aspects of Welding work – Efficiency and ergonomics of two workstations

Kerstina. Ohlsson ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Gert-Åke Hansson ; Therese Möller ; J. Unge Byström
ICICPR – 15 Manufacturing for a global Market. Hillery M. and Lewis H. L. (eds.), Limerick, Ireland, 985 – 988, (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 2380

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur