CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trust in construction: cognitive traps as obstacles to collaborative contracting strategies

Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Journal of Construction Procurement (1358-9180). Vol. 11 (2005), 2, p. 112-122.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: trust, construction, communication, cooperation, cognitive trapsDenna post skapades 2006-12-04. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 23799

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur