CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Network structure of poly(methyl methacrylate)-based gels and gel electrolytes

Christer Svanberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; W. Pyckhout-Hintzen ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Electrochimica Acta Vol. 51 (2006), p. 4153.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-04.
CPL Pubid: 23798

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur