CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular Weight Dependence of Network Length Scales in Polymer Solutions

Takashi Uematsu (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Christer Svanberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Macromolecules (0024-9297). Vol. 39 (2006), 5, p. 2000-2003.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-04. Senast ändrad 2010-09-15.
CPL Pubid: 23797

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Generic Properties of Polymer Solutions