CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Children:MAKE – Promotion of Children’s Rights through Soft Power and Making

Eva Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Carl Heath ; Peter Ljungstrand ; Niels Swinkels ; ERIK EINEBRANT
FabLearn Europe 2016 (2016)
[Konferensbidrag, poster]

In this paper we will focus on a dual model of engagement in order to globally establish digital fabrication and making in education. We believe that digital fabrication and making in education will not spread and grow roots within the broad educational system without changes in policy on national and international level. We strive to expand the understanding of establishing digital fabrication and making in education by discussing the implications of a dual model of engagement through a case study. It is further the hope of the authors that the example will serve as inspiration to others, and may ultimately lead to better integration of digital fabrication in education in a global context.

Nyckelord: Digital fabrication; design thinking; makingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-20.
CPL Pubid: 237960

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Data- och informationsvetenskap
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Chalmers infrastruktur