CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perspectives on Digital Fabrication and Making in Special Education

Eva Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Peter Börjesson ; Carl Heath ; Wolmet Barendregt ; Olof Torgersson ; Peter Ljungstrand ; ERIK EINEBRANT ; Niels Swinkels
FabLearn Europe 2016 (2016)
[Konferensbidrag, poster]

In this paper we will focus on different perspectives on digital fabrication and making in special education. Firstly, we will bring up observations from field studies in a special education school. The observations concern the implications of different teaching styles based on whether the teacher is trained in design thinking or not. Secondly, further perspectives concern knowledge sharing among teachers in special education, and more specifically how to index a digital archive of digital fabrication teaching resources for special education. The paper will shortly introduce two of the projects where our perspectives stems from, and further discuss the perspectives. It is the hope of the authors that the perspectives will enrich the discussion on digital fabrication and making in special education.

Nyckelord: Digital fabrication; design thinking; making, special education; special needs;Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-20. Senast ändrad 2017-08-25.
CPL Pubid: 237957

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Data- och informationsvetenskap
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Chalmers infrastruktur