CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FE-analys av ett friktionsförband - Linjära förenklingar av ett ickelinjärt problem

Karin Andersson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Jonas Möller (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-04.
CPL Pubid: 23792

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 96:2