CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MDS-coded distributed storage for low delay wireless content delivery

Amina Piemontese (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Alexandre Graell i Amat (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
International Symposium on Turbo Codes & Iterative Information Processing (ISTC) (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-19. Senast ändrad 2016-07-19.
CPL Pubid: 237912

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)