CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metodutveckling för transient-stabilitets- och spektralanalys av rotordynamiska problem i ANSYS och MATLAB.

Anders Björk (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Torbjörn Sjöqvist (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-04.
CPL Pubid: 23788

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 96:7