CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

May we have some more land use change, please?

Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; U. Fritsche
Biofuels, Bioproducts and Biorefining (1932-104X). Vol. 10 (2016), 3, p. 195-197.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-17. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 237865

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Naturresursteknik
Annan naturresursteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur