CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FE-simulering av plåtformning - med inriktning på sammanfogade ämnen

Patrik Fagerberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Sylvia Ohlsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-04.
CPL Pubid: 23786

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 96:4