CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cell Analysis with Bioelectrochemical Approaches: Past, Present, and Future

Andrew G Ewing (Institutionen för kemi och kemiteknik, Analytisk kemi)
Electrochemistry (1344-3542). Vol. 84 (2016), 5, p. 281-281.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-06-17.
CPL Pubid: 237852

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Analytisk kemi

Ämnesområden

Analytisk kemi

Chalmers infrastruktur