CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The building stock. A complex system changing over time. Towards a model for description and analysis.

Liane Thuvander (Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. - 96 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Building Stock, Building Stock model, Energy flow, Material flowDenna post skapades 2006-10-04. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 2378

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling (2000-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2000-11-01
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Built environment and sustainable development: report - Chalmers University of Technology ISSN 1404-8337 2000:2