CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lokaler för öppenvård

Kunskapsunderlag vid planering av vårdcentraler och mottagningar

Peter Fröst (Institutionen för arkitektur) ; Elin Rittmark ; Eva Ek
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016. - 83 s.
[Rapport]

Syftet med rapporten ”Lokaler för öppenvård – kunskapsunderlag vid planering av vårdcentraler och mottagningar” är att erbjuda en sammanställning av kunskap som kan användas som underlag. Både när beslut ska fattas om lokaler inom öppenvården, framför allt vårdcentraler och specialistmottagningar, och under planeringsskede inför ombyggnation och nybyggnation. Rapporten innehåller evidens - och erfarenhetsbaserade koncept för hur framtidens lokaler kan utformas. Koncepten är visualiserade för ökad användbarhet. Olika krav och behov sammanvägs för att ta tillvara patienternas intressen samtidigt som så optimal arbetsmiljö som möjligt uppnås. Förutsättningar ska skapas för effektiva lösningar som tillgodoser såväl samhällets behov av god vård till alla som långsiktiga fastighetsintressen.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-16.
CPL Pubid: 237789

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur