CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

"Materialegenskaper för några olika lövträd. Delprojekt inom EU-projektet : "Utveckla lövskogen inom Sävsjö kommum"

Bertil Enquist ; Hans Petersson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. - 45 pp. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-04.
CPL Pubid: 23776

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 00:3