CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

10 K Room Temperature LNA for SKA Band 1

Joel Schleeh ; Niklas Wadefalk ; Per-Åke Nilsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jan Grahn (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest. 2016 IEEE MTT-S International Microwave Symposium, IMS 2016, San Francisco, United States, 22-27 May 2016 (0149-645X). Vol. 2016 - August (2016), p. Art no 7540344.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A room temperature LNA suitable for Square Kilometer Array band 1 (0.35–1.05 GHz) has been designed, fabricated and tested. The design is based on InP HEMTs, and focused on minimizing losses in the input matching network. Noise measurement methods in two different labs were used to confirm the 10 K noise temperature of the LNA. The gain was flat at 50 dB and the input and output return loss better than 10 dB in most of the band.

Nyckelord: InP HEMT, Low Noise Amplifier, SKADen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-15. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 237723

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)