CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Visual search strategies of pedestrians with and without visual and cognitive impairments in a shared zone: A proof of concept study

R Earl ; T Falkmer ; S Girdler ; Joakim Dahlman (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritim Human Factors och Nautik) ; A Rehnberg ; M Falkmer
Land Use Policy Vol. 57 (2016), p. 327-334.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-06-15.
CPL Pubid: 237712

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritim Human Factors och Nautik

Ämnesområden

Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur