CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byggande för en hållbar utveckling i Göteborg.10 exempel

Liane Thuvander (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : External organization, 2004. - 50 s.
[Rapport]

Nyckelord: Demonstrationsprojekt, hållbar utveckling, Göteborg, miljöanpassat byggande


Skriven på uppdrag av Göteborgs Stad.Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 2377

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur