CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring and understanding environmental risks and risk management

Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur) ; Jörgen Lundälv
Poster-presentation at the 24th International Association People-Environment Studies (IAPS) Conference 26 June – 1 July 2016, Lund/Alnarp. (2016)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: Environmental risk, risk management, disability organizations, SwedenDenna post skapades 2016-06-14.
CPL Pubid: 237699

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för socialt arbete (GU)

Ämnesområden

Sociologi
Socialt arbete

Chalmers infrastruktur