CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tio år tio exempel - Byggande för hållbar utveckling i Göteborg mellan åren 2003-2013

Annika Danielsson (Institutionen för arkitektur) ; Anna Gustafsson (Institutionen för arkitektur) ; Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Nyckelord: hållbart byggande, exempelDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-14. Senast ändrad 2016-06-14.
CPL Pubid: 237687

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur