CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

When simple safety stock methods outperform sophisticated methods: A multiple case and simulation study

Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management )
Proceedings of the 28th NOFOMA conference, Turku Finland, 9-10 June 2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-14. Senast ändrad 2017-02-21.
CPL Pubid: 237664