CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ethical rights and obligations – is it unproblematic using social media as data in research studies? Poster-presentation. Conference NYRIS 13, Conference June 15ht-17th, Trollhättan.

Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur) ; Jörgen Lundälv
Poster-presentation at the Nordic Youth Research Symposium (NYRIS), NYRIS 13, YOUTH MOVES – Voices-Spaces-Subjectivities in Trollhättan, June 15ht-17th. (2016)
[Konferensbidrag, poster]

www.hv.se/NYRIS13

Nyckelord: Ethical rights, obligations, social media, research studies, Poster, SwedenDenna post skapades 2016-06-14.
CPL Pubid: 237663

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för socialt arbete (GU)

Ämnesområden

Sociologi
Socialt arbete

Chalmers infrastruktur