CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the numerical modeling of active flow control for aerodynamics applications and its impact on the pressure field

Mohammad El-Alti (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Per Kjellgren (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
9th International Conference on Direct and Large-Eddy Simulation, 2013, Dresden, Germany, 3-5 April (1382-4309). Vol. 20 (2015), p. 695-700.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-06-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 237645

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Maskinteknik
Strömningsmekanik och akustik

Chalmers infrastruktur