CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Producing and running a MOOC for the first time – Evaluation from the instructors' perspective

Matty Janssen (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Anna Nyström Claesson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
MOOCs in Scandinavia (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]

The MOOC “Sustainability in Everyday Life” was run for the first time in 2015. This was a first-time experience for the instructors. We evaluate the MOOC by examining the cooperation between the different groups involved in producing and running the MOOC, and how it changed over time.

Nyckelord: Massive Open Online Course, MOOC, sustainability, roles, instructorsDenna post skapades 2016-06-13. Senast ändrad 2016-06-17.
CPL Pubid: 237619

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Annan teknik
Lärande
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur