CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measuring performance within Swedish construction project organizations: learnings from other tools

English

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Mikael Frödell (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Alf Karlsson ; Johnny Lindström
Proceedings of CRIOCM 2006 International Research Symposium on Advancement of Construction Management and Real Estate, Beijing, China, 3-5 Nov 2006, Volume 2, pp. 51-58 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-03. Senast ändrad 2014-06-23.
CPL Pubid: 23761

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur